Kto może korzystać z tzw. małego ZUS?

„Mały ZUS” to program wsparcia dla przedsiębiorców, który w 2020 roku został zastąpiony programem „mały ZUS Plus”. I choć oba z założenia wprowadzają niższe składki na ubezpieczenia społeczne, możliwości skorzystania z nich są nieco odmienne. „Mały ZUS Plus” oznacza obniżenie wysokości składek na ubezpieczenia dla tych, którzy zarabiają najmniej. Zyskują więc na nim ci, którzy wykazują najniższy przychód. Takie zwolnienie nie dotyczy jednak każdego przedsiębiorcy, gdyż aby móc skorzystać z ulgi, trzeba spełnić określone warunki.

 

Komu przysługują niższe składki ZUS w ramach programu „Mały ZUS Plus”?

Z możliwości opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne dobrowolnie mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy. Warto wyraźnie zaznaczyć, że takiej możliwości nie mają osoby prywatne. Program „Mały ZUS Plus” kierowany jest wyłącznie do osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Warunkiem jest też nieprzekroczenie limitu wysokości uzyskanych przychodów za poprzedni rok kalendarzowy. Przykładowo za rok 2021 limit ten wynosił 120 000 złotych. W praktyce oznaczało to, że przedsiębiorcy, których przychód był wyższy, nie mogli skorzystać z ulgi.

Oprócz tego programem „Mały ZUS Plus” mogą zostać objęci ci, którzy prowadzili działalność przez minimum 60 dni w poprzednim roku. Kolejnym warunkiem uzyskania zwolnienia jest podstawa wymiaru składek, która nie powinna przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy, a jednocześnie nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku rozliczeniowego. Wyliczenie takiej podstawy nie powinno stanowić problemu, niemniej warto powierzyć to zadanie księgowej, zajmującej się prowadzeniem rozliczeń z ZUS.

mały zus

Zaopiekujemy się bezpieczeństwem finansów w firmie

 

Przejdź do formularza kontaktowego