Kiedy warto korzystać z pomocy doradców podatkowych?

Nie od dziś wiadomo, że polski system podatkowy bywa nieco zawiły. Problem narasta, gdy pojawiają się nowe przepisy, które diametralnie odmieniają dotychczasowy stan prawny. W niektórych przypadkach trudno na własną rękę odpowiednio zinterpretować ich treść. Wówczas najlepszą decyzją może okazać się spotkanie z doradcą podatkowym.

Kim jest doradca podatkowy?

Zawód doradcy podatkowego szczegółowo reguluje ustawa o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 roku. Aby podjąć się takiej działalności, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Chodzi tu m.in. o uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego oraz odbycie 2-letniej praktyki zawodowej.

Najogólniej mówiąc, taki profesjonalista zajmuje się doradztwem w zakresie prawa podatkowego materialnego. Udziela on porad, wydaje opinie, sporządza zeznania i deklaracje podatkowe, reprezentuje swoich klientów w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, a także prowadzi księgi podatkowe oraz doradza, jak skorzystać z pomocy publicznej.

 

doradca podatkowy

W jakich przypadkach warto udać się do doradcy podatkowego?

Należy podkreślić, że do doradcy podatkowego można udać się w każdej sprawie dotyczącej prawa podatkowego. Spotkanie z profesjonalistą może niejednokrotnie uchronić przed popełnieniem błędu o negatywnych konsekwencjach prawnych. Warto pamiętać, że przepisy podatkowe bywają niejednoznaczne, a niewiedza podatnika nie zwalnia go z odpowiedzialności karnej czy administracyjnej.

Do doradcy podatkowego warto udać się w szczególności, gdy:

  • zostało wszczęte postępowanie przed sądem administracyjnym lub podatkowym,
  • przedsiębiorca spodziewa się kontroli organu podatkowego,
  • dany przepis prawa podatkowego budzi wątpliwości,
  • podatnik chce zoptymalizować swoje zobowiązania podatkowe,
  • pojawi się konieczność wystąpienia o indywidualną interpretację prawa podatkowego,
  • podatnik ma trudność w sporządzeniu danej deklaracji lub zeznania podatkowego,
  • podatnik nie jest w stanie samodzielnie obliczyć wysokości należnych podatków.

Zaopiekujemy się bezpieczeństwem finansów w firmie

 

Przejdź do formularza kontaktowego