Jakie są konsekwencje nieprawidłowego rozliczenia podatkowego?

Podstawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy niezależnie od tego, jak dużą skalę ma prowadzony przez niego biznes i w jakiej formie prawnej działa jest rzetelne i terminowe naliczanie oraz odprowadzanie należności wobec fiskusa. Podstawą do ustalenia kwot, które trzeba przekazać do urzędu skarbowego, są zapisy sporządzane w ramach dopasowanej do statusu prawnego firmy dokumentacji księgowej. Dla zapewnienia jej właściwego charakteru w większości przypadków nawiązuje się współpracę ze sprawdzonym biurem rachunkowym. W Radzyminie usługi tego typu świadczy biuro BUR, obsługujące zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i spółki osobowe oraz kapitałowe. Ważnym elementem realizacji obowiązków spoczywających na podatniku jest także złożenie wymaganego w przepisach zeznania podatkowego. Przekonajmy się, dlaczego jest ono istotne i sprawdźmy, co zrobić w razie wystąpienia w nim nieprawidłowości.

Czym jest zeznanie podatkowe?

zdziwiony mężczyzna z dokumentami przed komputeremNaliczenie podatku odbywa się na podstawie zapisów w księgach rachunkowych sporządzonych na bazie zgromadzonych przez podatnika dowodów księgowych. By administracja skarbowa mogła ustalić wysokość zobowiązania oraz zweryfikować jego poprawność i terminowość wpłaty niezbędne jest złożenia zeznania podatkowego w postaci tzw. pitu. Podaje się w nim kwoty, które są podstawą wyliczeń oraz ustala wysokość sumy, jaką należy przekazać skarbówce. Wszystkie dane muszą więc być prawdziwe pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej.

Jak poprawić zeznanie?

W przypadku zauważenia błędu w zeznaniu podatkowym niezależnie od jego charakteru można je poprawić, składając tzw. korektę. Podaje się w niej prawidłowe kwoty i dane identyfikacyjne, a często także dołącza wyjaśnienia co do natury i przyczyny pomyłki. Nie ma ograniczeń co do ilości składanych korekt, nie można ich jednak przygotować, jeżeli prowadzona kontrola skarbowa wykryła uchybienia i dobiegła już końca.

Zaopiekujemy się bezpieczeństwem finansów w firmie

 

Przejdź do formularza kontaktowego