Jak skutecznie ograniczyć ryzyko podatkowe VAT?

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą obwarowane są szeregiem obowiązków dotyczących ewidencjonowania przychodów, prowadzenia księgowości, związanych z kadrami i płacami, obowiązków podatkowych i innych wynikających z wielu ustaw. Zasadniczo istnieje ciągłe ryzyko popełnienia błędu – szczególnie podatkowego – który może wiązać się z konsekwencjami majątkowymi.

Na czym polega ryzyko podatkowe VAT?

Chociaż w ustawach nie występuje definicja pojęcia ryzyka podatkowego, jest ono powszechnie stosowane tak w piśmiennictwie z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, jak i w praktyce przez samych przedsiębiorców. Mówi się o zarządzaniu ryzykiem podatkowym czy o ograniczaniu ryzyka podatkowego. Ogólnie rzecz ujmując, wiąże się ono z niepewnością przy dokonywaniu czynności podatkowej, gdzie potencjalną szkodą jest szkoda majątkowa – lub w bardziej drastycznych przypadkach, skutki prawne, karnoskarbowe.

Czym jest ryzyko podatkowe w praktyce? W przypadku VAT najpowszechniejsze będzie prawdopodobnie korzystanie z samochodów służbowych dla celów prywatnych. Nieco bardziej zniuansowanym przykładem są transakcje między podmiotami powiązanymi.

Jak zmniejszyć ryzyko podatkowe VAT?

Jeżeli wiąże się ono z błędami – mniej i bardziej umyślnymi – na etapie prowadzenia księgowości, rozliczania należności podatkowych i podejmowania decyzji gospodarczych, odpowiedzią na pytanie postawione w tytule akapitu jest unikanie błędów na tych etapach. Niezbędny okazać się może doradca podatkowy – popularność świadczonych przez niego usług nie bierze się z niekompetencji przedsiębiorców. W obliczu skomplikowania regulacji podatkowej i rachunkowej rozumienie i przestrzeganie tych przepisów jest pracą na pełen etat – dlatego podmiot prowadzący działalność gospodarczą po prostu nie ma na nią czasu.

VAT

Zaopiekujemy się bezpieczeństwem finansów w firmie

 

Przejdź do formularza kontaktowego