Jak przebiega kontrola podatkowa w firmie?

Zawiadomienie o wszczęciu kontroli podatkowej może zaniepokoić nawet najbardziej rzetelnego przedsiębiorcę. Mimo że jest to z reguły rutynowa czynność urzędu skarbowego,  nie kojarzy się z niczym pozytywnym. Najczęściej występuje ona niedługo po podjęciu działalności gospodarczej, jednak można spodziewać się tego typu zawiadomienia niemal zawsze. Warto więc wiedzieć, jak przebiega taka kontrola w firmie i czego możesz się spodziewać.

Jak wygląda kontrola podatkowa?

Jak już zostało wspomniane, cały proces rozpoczyna się od doręczenia zawiadomienia przedsiębiorcy. Na dokumencie nie otrzymasz konkretnej daty, a jedynie informację, że kontrola zostanie przeprowadzona najwcześniej 7 dni a najpóźniej 30 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli jednak termin minie, a procedura nie zostanie wszczęta, kontroler nie ma podstawy do przeprowadzenia kontroli. Wówczas możesz spodziewać się powtórnego zawiadomienia.

podatki kontrola

Mogłoby się wydawać, że przez cały okres wskazany na dokumencie przedsiębiorca będzie oczekiwał kontrolera u progu siedziby firmy. Wydawałoby się to rozsądne z punktu widzenia celów kontroli, jednak praktyka pokazuje, że wygląda to zupełnie inaczej. Najczęściej kontroler kontaktuje się z przedsiębiorcą, aby ustalić dogodny termin wizyty. Jeżeli korzystasz z usługi reprezentacji przed urzędami, poinformuj o tym urzędnika.

W treści wspomnianego doręczenia zawsze wskazany jest zakres kontroli, który wyznacza, czego w ogóle ma ona dotyczyć. Na tej podstawie kontroler poprosi o przedstawienie niezbędnej dokumentacji, którą przeanalizuje. Sprawdzi on, czy nie występują w niej nieprawidłowości, a w razie ich stwierdzenia, otrzymasz termin do złożenia korekt. Wówczas najprawdopodobniej uchylisz się od odpowiedzialności karnej.

Ile trwa kontrola podatkowa w firmie?

Zgodnie z brzmieniem art. 248b § 1 Ordynacji podatkowej, kontrola podatkowa powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki. W treści przytoczonego artykułu zaznaczono, że termin ten nie może jednak wykraczać poza termin wskazany w upoważnieniu kontrolującego. W praktyce jest to jednak najczęściej od 2 do 12 tygodni.

Zaopiekujemy się bezpieczeństwem finansów w firmie

 

Przejdź do formularza kontaktowego