Ewidencja przychodów i rozchodów: jak prowadzić ją prawidłowo?

Każdy biznes niezależnie od skali swego działania, branży czy formy prawnej musi przestrzegać obowiązujących regulacji prawnych i stosować wymagane przez przepisy sposoby dokumentowania przeprowadzanych operacji gospodarczych, zapisując podstawowe dane w założonych i systematycznie uzupełnianych księgach. Ponieważ kwestie z tym związane wymagają profesjonalnej wiedzy z zakresu księgowości, prawa podatkowego oraz administracyjnego, a także ubezpieczeniowego najczęściej zadania takie zleca się profesjonalnemu biuru rachunkowemu. W Wołominie usługi tego rodzaju świadczy firma BUR, obsługująca zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i spółki osobowe oraz kapitałowe. W przypadku mniejszych przedsiębiorstw najczęściej rachunkowość jest prowadzona w formie uproszczonej, a w jej obrębie w postaci tzw. księgi przychodów i rozchodów. Przyjrzyjmy się jej nieco bliżej.

Czym jest podatkowa księga przychodów i rozchodów?

księgowa z dokumentami przed komputeremPodatkowa księga przychodów i rozchodów to forma księgowości uproszczonej, która pozwala na ustalanie wysokości kosztów ponoszonych w ramach prowadzonej działalności oraz uzyskiwanych wpływów, a dzięki temu określenie dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Może ona być wykorzystywana przez JDG lub spółki osobowe, których przychody nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 milionów euro.

Jak prowadzi się podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Dokonując zapisów w księdze przychodów i rozchodów można się posługiwać jej wersją papierową – ma ona wówczas charakter broszury z ponumerowanymi stronami oraz postać tabeli przeznaczonej do dokonywania wpisów – albo elektroniczną. W obu przypadkach niezbędne będzie podanie najważniejszych danych na temat poszczególnych zdarzeń gospodarczych, w tym m.in. numeru dowodu księgowego, na podstawie którego dokonuje się księgowania, daty transakcji, jej przedmiotu oraz kwoty, a także charakterystyki konkretnej operacji.

Zaopiekujemy się bezpieczeństwem finansów w firmie

 

Przejdź do formularza kontaktowego