Czym są koszty uzyskania przychodu?

Niemal każdy spotyka się z określeniem koszty uzyskania przychodu, przynajmniej raz do roku w momencie rozliczania PIT-u. Są to wydatki, które należy ponieść, żeby zarobić więcej. Wykazanie kosztów uzyskania przychodu może przyczynić się do obniżenia wysokości podatku. Warto wiedzieć, jak je obliczyć. W jaki sposób wykazać koszty uzyskania przychodu?

Czego nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Rozliczanie kosztów

Wydatki, które są uznawane za koszty uzyskania przychodu nie są dokładnie określone przez przepisy. Natomiast określają jakie koszty nie mogą być za nie uznane. Ponieważ są tylko niewielkie wskazówki określenie kosztów uzyskania przychodu nie jest łatwe. Nie można odliczać:

  • wydatków na reprezentację;
  • wydatków na spłatę kredytów;
  • odsetek z tytułu nieterminowej spłaty zobowiązań podatkowych;
  • odpisów amortyzacyjnych powyżej 150 tysięcy złotych;
  • wydatków na ubezpieczenie AC pojazdu osobowego w wartości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 150 tysięcy złotych.

Wydatki, które można odliczać muszą mieć bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i wpływać na wysokość osiągniętego przychodu.

Jak wykazać koszty uzyskania przychodu?

Wykazanie kosztów uzyskania przychodu może być trudne, przez brak jasnych przepisów. Dlatego najlepiej skontaktować się z biurem rachunkowym, np. w Wołominie. Istotna jest odpowiednia klasyfikacja wydatków. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć: utrzymanie biura, pensje, sprzęt, koszty dojazdu do pracy, księgowość, kursy doszkalające pracowników, reklama, amortyzacja środków trwałych. Zależnie od typu formularza PIT koszty uzyskania przychodów umieszcza się, np. w sekcji D (PIT-37) lub sekcji E (PIT-36). Pomniejszają one dochód, co przyczynia się do niższego podatku dochodowego.

Zaopiekujemy się bezpieczeństwem finansów w firmie

 

Przejdź do formularza kontaktowego