Czym jest JPK - Jednolity Plik Kontrolny?

JPK, czyli inaczej Jednolity Plik Kontrolny, to w praktyce przekazywany w formie elektronicznej zestaw informacji dotyczących transakcji gospodarczych danego przedsiębiorstwa. Co jeszcze warto wiedzieć o JPK, a także kto zobowiązany jest do jego tworzenia?

JPK w teorii

Istnieje kilka rodzajów JPK. Poza najpopularniejszym, obowiązującym wszystkich przedsiębiorców, czyli JPK_VAT, wyróżnia się także osobny plik dla ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych oraz stanów magazynowych.

Cele powstania Jednolitego Pliku Kontrolnego

księgowość

Jednym z głównych celów, dla których powstał taki dokument jest usprawnienie funkcjonowania organów podatkowych. Pozwala on bowiem na przyspieszenie kontroli podatkowych oraz sprawdzających i wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości związanych np. z wyłudzeniami podatku VAT. Cel jest więc oczywisty i jest nim zminimalizowanie strat Skarbu Państwa z tego tytułu.

Korzyścią dla przedsiębiorców jest natomiast skrócenie czasu kontroli skarbowych, co w sposób bezpośredni wpływa na zmniejszenie kosztów z tym związanych. Koszty były szczególnie dotkliwe dla mniejszych firm z ograniczonymi zasobami pracowniczymi.

Plik JPK w praktyce

Konieczność przekazywania dokumentu jakim jest JPK_VAT stała się obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców od 1 stycznia 2018 roku, także dla mikroprzedsiębiorców. Istotną informacją jest także to, do kiedy trzeba go składać. W praktyce należy wykonywać to cyklicznie, do 25. dnia kolejnego miesiąca, za który przesyła się dane.

Aby móc go nadać, niezbędny jest albo podpis kwalifikowany, albo profil zaufany. Czynność może być realizowana także przez specjalną bramkę Klient JPK. Wykonanie można zlecić również do biura księgowego, co w praktyce jest rozwiązaniem naprawdę dogodnym, pozwalającym uniknąć ewentualnych uchybień w dokumentacji.

Jednolity Plik Kontrolny to dokument, który znany jest każdemu przedsiębiorcy. Nie trzeba go jednak sporządzać samodzielnie i zadanie to można zlecić do biura księgowego, wykonującego także czynności z tego zakresu.

Zaopiekujemy się bezpieczeństwem finansów w firmie

 

Przejdź do formularza kontaktowego