Co zaliczamy do środków trwałych w firmie?

Wydatki na środki trwałe (ich nabycie lub wytworzenie) w pośredni sposób stanowią koszty uzyskania przychodów – ponieważ część z nich podlega odpisom amortyzacyjnym. Amortyzacja (ujmując to może nieco kolokwialnie, natomiast możliwie prosto) polega na wliczeniu w koszty uzyskania przychodu pewnej części wartości danego środka trwałego. Wynika to z założenia, że ulega on zużyciu, a więc jego wartość spada w czasie o określoną sumę. W efekcie przedsiębiorca może zmniejszyć płacony przez siebie podatek. Aby móc to zrobić, należy umieć wskazać, czym są środki trwałe i co się do nich zalicza.

Czym są środki trwałe? Co do nich zaliczamy?

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone do wykorzystania w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W szczególności zaś zalicza się do nich:

dokumenty

  • nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
  • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
  • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
  • inwentarz żywy.

Niestety wskazanie, co dokładnie będzie środkiem trwałym, może być prawie niemożliwe bez pomocy specjalisty, np. takiego jak doradca podatkowy. Istnieje bowiem szereg wyjątków i szczególnych reguł. Środki trwałe oddane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych tylko jednej ze stron umowy. Dodatkowo wyróżnić można kategorię środków trwałych w budowie – w takiej sytuacji do aktywów trwałych zalicza się je, mimo, że dopiero powstają, a także wtedy, gdy są w trakcie montażu lub ulepszania. Zauważmy, że pojęcie środków trwałych nie jest takie samo w prawie bilansowym i prawie podatkowym. Wreszcie Ustawa o PIT i Ustawa o CIT także regulują te kwestie odmiennie.

Zaopiekujemy się bezpieczeństwem finansów w firmie

 

Przejdź do formularza kontaktowego