główna  |  oferta  |  kontakt  |  o nas

   Nasza oferta

   Świadczymy pełną gamę usług w zakresie doradztwa podatkowego i księgowości.
   Poniżej przedstawiony jest przykładowy zakres naszych usług.

   W ramach obsługi księgowej zapewniamy:
 • prowadzenie rachunkowości wszystkich rodzajów ewidencji (księgi handlowe, książki przychodów i rozchodów, ryczałt)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • kontrolę i weryfikację ksiąg oraz ewidencji podatkowych, wyprowadzanie zaległości
 • sprawowanie stałego nadzoru nad prowadzoną dokumentacją księgowo-podatkową
 • rozliczenia z pracownikami (zaliczki, karty płatnicze, delegacje, ryczałty)
 • rozliczenia z kontrahentami (kartoteki, potwierdzenia sald, noty, wezwania do zapłaty)
 • konsultacje z zakresu transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT) oraz prawidłowości dowodów potwierdzających ich wykonanie
 • badanie prawidłowości kwalifikacji dokumentów księgowych pod względem przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości
 • analizę operacji gospodarczych pod względem zgodności z prawem dewizowym
   W ramach obsługi kadrowo-płacowej zapewniamy:
 • prowadzenie pełnej obsługi kadrowej firmy:
  • przygotowywanie umów kształtujących stosunek pracy (umów o pracę, aneksów, porozumień, wypowiedzeń, oświadczeń itp.)
  • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
  • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji, pism, zaświadczeń w trakcie procesu zatrudnienia
  • przygotowywanie dokumentów w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, w szczególności świadectw pracy, ustalanie uprawnień do wypłat odpraw, odszkodowań ekwiwalentów
 • prowadzenie pełnej obsługi płacowej firmy:
  • naliczanie wynagrodzeń wraz ze świadczeniami dodatkowymi, rozliczeniem okresów choroby, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy
  • sporządzanie list płac
  • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
  • sporządzenie deklaracji podatkowych dot. podatku od wynagrodzeń oraz rozliczeń rocznych (pełny zakres)
  • ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych, ewidencja urlopów
  • kartoteki wynagrodzeń
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:
  • prowadzenie pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
  • doradztwo w wyborze wariantu ubezpieczeniowego dla właściciela, osób współpracujących, rodziny, pracowników
  • deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe z wykorzystaniem programu Płatnik
  • przygotowywanie dokumentacji do zasiłków wypłacanych z ZUS
 • doradztwo zakresie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
   W ramach doradztwa podatkowego nasze biuro oferuje:
 • porady i opinie, wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych
 • kompleksową obsługę powstających podmiotów: pomoc w wyborze formy prawnej, formy opodatkowania, przeprowadzenie procedur rejestracyjnych
 • uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych
 • reprezentowanie przed organami skarbowymi
 • pozyskiwanie opinii Urzędu Skarbowego w sytuacjach braku jednoznacznej wykładni prawa podatkowego
 • sporządzanie deklaracji podatkowych - pełny zakres:
  • podatek dochodowy od osób fizycznych
  • podatek dochodowy od osób prawnych
  • podatek VAT
  • podatek akcyzowy
  • podatek od czynności cywilno prawnych
  • podatek od nieruchomości
 • konsultacje z zakresu korzystania z ulg i odliczeń od podatku
 • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT i CIT
(c) 2005 BUR