SWOIM KLIENTOM ZAPEWNIAMY:

Aktualności

Świadczenia od pracodawcy z wyższym limitem w 2018 r.

Świadczenia od pracodawcy z wyższym limitem w 2018 r.

Od nowego roku będzie można więcej otrzymać od pracodawcy bez konieczności zapłacenia podatku dochodowego. Świadczenia z zfśs W 2018 r. wolna od podatku dochodowego będzie wartość otrzymanych przez pracownika - w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, - rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, - sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, - łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1 tys. zł (w 2017 r. – 380 zł).

4.1.2018 / Czytaj więcej

Doradca podatkowy będzie pomocnikiem fiskusa

Doradca podatkowy będzie pomocnikiem fiskusa

Doradcy podatkowi będą pomagać w przestrzeganiu prawa podatkowego. Podatnicy obsługiwani przez doradców będą mogli natomiast liczyć na lepsze traktowanie przez organy podatkowe – potwierdza Ministerstwo Finansów.

6.12.2017 / Czytaj więcej

Rada UE zmienia zasady delegowania pracowników

Rada UE zmienia zasady delegowania pracowników

Rada UE przyjęła zmiany zapewniające pracownikom delegowanym wynagrodzenie obowiązujące dla lokalnego pracownika wykonującego tę samą pracę, czyli minimalną płacę wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia, które przysługują pracownikom w państwie przyjmującym. Długoterminowe delegowanie będzie mogło natomiast trwać 12 miesięcy i tylko na umotywowany wniosek pracodawcy będzie można je przedłużyć o 6 miesięcy.

26.10.2017 / Czytaj więcej

Już obowiązują niższe stawki za prowadzenie sporów z ZUS

Już obowiązują niższe stawki za prowadzenie sporów z ZUS

Adwokaci i radcowie prawni za prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych dostaną niższe wynagrodzenia. Za prowadzenie sprawy z urzędu będzie to 90 zł, a za sprawy prowadzone z wyboru – 180 zł.

18.10.2017 / Czytaj więcej

E-składka od stycznia 2018 r.

E-składka od stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. będzie można opłacić składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Od 1 października Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wysyłał listem poleconym informacje o nowym numerze rachunków.

3.10.2017 / Czytaj więcej

Sejm: CEPiK 2.0 (częściowo) ruszy wcześniej

Sejm: CEPiK 2.0 (częściowo) ruszy wcześniej

Posłowie opowiedzieli się za przyspieszeniem prac nad wdrażaniem nowej wersji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w zakresie związanym z centralną ewidencją pojazdów. Jednocześnie zmianie mają ulec zasady wnoszenia opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów.

18.9.2017 / Czytaj więcej

Materiały budowlane dla poszkodowanych w nawałnicach bez VAT

Materiały budowlane dla poszkodowanych w nawałnicach bez VAT

Darowizny materiałów budowlanych na rzecz poszkodowanych w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. są opodatkowane 0 proc. stawką VAT. Wczoraj zostało ogłoszone i zarazem weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

11.9.2017 / Czytaj więcej

.